Home Biznes i finanse PGE otwiera w Bystrzycy Kłodzkiej Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii `Młoty`

PGE otwiera w Bystrzycy Kłodzkiej Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii `Młoty`

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Od 5 lutego 2024 roku PGE Polska Grupa Energetyczna otwiera Lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty” w Bystrzycy Kłodzkiej. Punkt ten będzie miejscem publicznie dostępnym dla społeczności lokalnej, gdzie zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące elektrowni szczytowo – pompowych oraz projektu budowy Magazynu Zielonej Energii „Młoty”. Jest to kolejny element działań informacyjnych Grupy PGE skierowanych do mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka przybliżających szczegóły tej inwestycji.

„Magazyn Zielonej Energii >>Młoty<>Młoty<<, w którym będzie można uzyskać rzetelne informacje dotyczące projektu, zadać pytania, jak również wziąć udział w działaniach edukacyjnych” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Od 5 lutego 2024 r. lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty” będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Osoby zainteresowane projektem będą miały okazję zapoznać się z informacjami, wyjaśnić wątpliwości oraz zadać pytania. Dodatkowo, będą organizowane aktywności edukacyjno – informacyjne związane z projektem.

W Bystrzycy Kłodzkiej, na parterze budynku Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku, znajduje się Punkt Informacyjny. Lokal jest przystosowany do organizacji warsztatów i wyposażony w monitor, makietę Magazynu Zielonej Energii „Młoty” oraz kącik dla dzieci z materiałami edukacyjnymi. Tworzenie takich punktów jest standardową praktyką przy dużych inwestycjach w całej Europie. Po zakończeniu inwestycji, Punkty te są często przekształcane w centra edukacyjne.

Grupa PGE dąży do rozpoczęcia budowy Magazynu Zielonej Energii „Młoty” i po zakończeniu prac nad studium wykonalności w czerwcu 2023 roku stwierdzono, że inwestycja jest możliwa do realizacji. Planowana elektrownia szczytowo-pompowa będzie wspierać Krajowy System Elektroenergetyczny i zapewnić region przed ewentualną powodzią.

banner

W październiku 2023 r. PGE i NFOŚiGW podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy elektrowni. Równolegle, w 2023 roku przeprowadzono pełną 12-miesięczną inwentaryzację przyrodniczą, a PGE złożyła wniosek do PSE o określenie warunków przyłączenia do sieci. Aktualnie firma PGE przygotowuje się do ogłoszenia postępowania na Generalnego Wykonawcę Inwestycji. Ponadto, trwają prace nad opracowaniem Raportu Oddziaływania na Środowisko, który zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

PGE kontynuuje swoje działania komunikacyjne skierowane do mieszkańców regionu i miejscowości objętych inwestycją. W 2023 roku firma przeprowadziła dwa szczegółowe spotkania z mieszkańcami: w lipcu w miejscowości Młoty, a w listopadzie w miejscowości Młoty oraz we wsi Spalona. Ich celem było przekazanie informacji na temat trwających przygotowań do realizacji inwestycji oraz wyjaśnienie procesu i harmonogramu wyceny i wykupu działek, znajdujących się w obrębie terenu inwestycyjnego. PGE stara się rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości oraz gruntów przed wejściem w życie specustawy, aby uzgodnić najlepszą ofertę cenową dla właścicieli. W wyniku spotkań i rozmów z lokalną społecznością firma uzyskała zgody na dobrowolne wyceny nieruchomości pod planowaną inwestycję od ponad połowy mieszkańców.

We wrześniu 2023 roku agencja badań opinii publicznej 4P Research Mix przeprowadziła badanie opinii na temat Magazynu Zielonej Energii „Młoty” na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego zleconej przez PGE. Według wyników, 58% badanych mieszkańców regionu popiera budowę elektrowni w Młotach, a 57% uważa, że będzie to miało więcej pozytywnych niż negatywnych efektów dla regionu. Wśród najczęściej wymienianych korzyści są: powstanie nowych miejsc pracy (90%), zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej (87%), ochrona na wypadek powodzi (83%), wpływy z podatków do gminy (80%) oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu po powstaniu elektrowni (59%).

Realizacja projektu Magazynu Zielonej Energii „Młoty” ma kluczowe znaczenie dla stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski i rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki swoim parametrom i możliwościom pracy, magazyn energii będzie istotnym elementem transformacji energetycznej w Polsce.

Planujemy wybudować elektrownię o mocy 1050 MW, składającą się z dwóch zbiorników wodnych, które będą również służyć jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz retencja wód w regionie. Przewidujemy zakończenie inwestycji w 2030 roku zgodnie z harmonogramem.

Jeśli potrzebujesz informacji na temat ESP Młoty, odwiedź stronę https://www.gkpge.pl/projekt-mloty lub skontaktuj się pod adresem e-mail: ESPMloty.info@gkpge.pl. Lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty” znajduje się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w budynku Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Kontakt:
Konrad Mróz
Biuro Prasowe Grupy PGE
tel.: +48 785 999 946
e-mail: konrad.mroz@gkpge.pl
e-mail: biuro.prasowe@gkpge.pl


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ