Home Biznes i finanse PGE z wysoką oceną w międzynarodowym badaniu klimatycznym CDP

PGE z wysoką oceną w międzynarodowym badaniu klimatycznym CDP

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Według niezależnej oceny globalnego badania środowiskowego przeprowadzonego przez CDP, Grupa PGE otrzymała wysoką ocenę. W obszarze kwestii klimatycznych międzynarodowi eksperci CDP uznali PGE za firmę skutecznie zarządzającą swoim wpływem.

„Wysoka ocena Grupy PGE w międzynarodowym badaniu klimatycznym wynika z naszego konsekwentnego działania na rzecz poprawiania standardów raportowania ESG i działania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ma to bezpośredni wpływ na ocenę działalności Grupy PGE przez instytucje finansowe, a w konsekwencji możliwości i warunki pozyskiwania kapitału na inwestycje – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE polskiej Grupy Energetycznej. – W 2023 roku PGE podpisała dwie umowy kredytowe powiązane z ratingiem ESG” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Coraz większe znaczenie dla inwestorów, banków i ubezpieczycieli ma ocena wpływu firm na środowisko i klimat. Międzynarodowe badanie CDP jest jednym z narzędzi, które pomaga ocenić dojrzałość PGE w zarządzaniu zmianami klimatycznymi i potencjałem rozwojowym.

Badanie CDP jest kluczowym elementem oceny potencjału rozwojowego firm przez inwestorów, banki i ubezpieczycieli. Stanowi ono także ważne narzędzie w ocenie poziomu dojrzałości PGE w zakresie zarządzania zmianami klimatycznymi oraz wpływem na środowisko.

W kolejnym roku PGE kontynuuje poprawę swojej oceny w badaniu, osiągając ocenę B w zakresie zmian klimatu. Oznacza to, że firma skutecznie zarządza wpływem swojej działalności na środowisko i wdrożyła działania, polityki i strategie mające na celu rozwiązanie problemów związanych ze zmianą klimatu.

banner

PGE zdołała poprawić swoje wyniki między innymi poprzez poszerzenie zakresu raportowanych informacji o zaawansowaną analizę ryzyka i szans związanych ze zmianami klimatycznymi. Od dwóch lat firma regularnie monitoruje swój ślad węglowy w trzech obszarach i coraz lepiej zarządza obszarem ESG, co jest efektem zaangażowania 15 departamentów PGE SA w prace komitetu ds. zrównoważonego rozwoju działającego pod przewodnictwem prezesa zarządu.

PGE otrzymała ponownie ocenę C w zakresie zarządzania gospodarką wodną, co świadczy o świadomości organizacji w zakresie jej wpływu oraz identyfikacji zagrożeń i szans związanych z prowadzoną działalnością.

Firmy otrzymują oceny i punkty w czterech poziomach, odzwierciedlających ich postępy w zarządzaniu środowiskiem, w skali ocen od D (najniższa) do A (najwyższa).

Grupa PGE jest zaangażowana w otwarty dialog na temat kwestii środowiskowych, a przejrzystość działań, zwłaszcza w obszarze klimatycznym, ma dla niej kluczowe znaczenie. Jako lider zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce, Grupa PGE zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoi.

CDP to międzynarodowa platforma badawcza, która ocenia zobowiązania i wyniki organizacji w kwestiach środowiskowych. Jest wspierana przez blisko 746 instytucji finansowych, zarządzających aktywami o wartości 136 bilionów dolarów. 6 lutego 2024 roku opublikowała wyniki ujawnień dotyczących wpływu i zarządzania nim przez firmy w zakresie zmiany klimatu i ochrony zasobów wodnych. Dane dotyczące ujawnień dostępne są po zalogowaniu na platformie http://www.cdp.net.

KONTAKT:
Konrad Mróz
Biuro Prasowe Grupy PGE
tel.: +48 785 999 946
e-mail: konrad.mroz@gkpge.pl
e-mail: biuro.prasowe@gkpge.pl


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ