Home Biznes i finanse 1,3 mld zł inwestycji PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r

1,3 mld zł inwestycji PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

W 2023 roku PGE Energetyka Kolejowa zrealizowała rekordową inwestycję o wartości 1,3 mld złotych, co stanowi pierwszy przypadek w historii spółki, że nakłady przekroczyły miliard złotych.

„Zakup PKP Energetyka – dzisiaj już PGE Energetyka Kolejowa – w kwietniu 2023 r. i skuteczna integracja w Grupie PGE poprzez utworzenie segmentu energetyki kolejowej, skutkują realizacją rekordowych inwestycji w wysokości 1,3 mld złotych” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. „Inwestycje PGE Energetyka Kolejowa są skierowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury kolejowej i zwiększanie udziału zielonej energii w jej zasilaniu” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Większość inwestycji została przeznaczona na rozbudowę i modernizację infrastruktury elektrycznej, niezbędnej do zapewnienia stabilnych dostaw energii dla polskich kolei.

Dzięki tym środkom, kolej będzie mogła skuteczniej zarządzać swoją infrastrukturą elektryczną, co wpłynie na poprawę efektywności i bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Większość nakładów została przeznaczona na przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej, w tym 39 umów o przyłączenia z PKP PLK, które PGE Energetyka Kolejowa podpisała na łączną kwotę 388 mln zł.

banner

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla energii elektrycznej 27 grudnia 2023 r., co zapewnia PGE Energetyka Kolejowa stabilne finansowanie na realizację planu inwestycyjnego na przyszłość.

PGE Energetyka Kolejowa zrealizowała rekordową skalę inwestycji w 2023 r., co potwierdza wartość spółki i jej wkład w zwiększenie potencjału Grupy PGE. Umowy na utrzymanie trakcyjnej sieci kolejowej oraz na dostawy energii i paliw zapewniają bezpieczeństwo energetyczne polskich kolei i stanowią stabilne źródła dochodu dla firmy na najbliższe lata. W połączeniu z finansowaniem zagwarantowanym w taryfie dystrybucyjnej, pozwala to spółce na realizację kolejnych ambitnych celów transformacji energetycznej.

Umowa utrzymaniowa z PKP PLK

Przedłużenie umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej miało istotny wpływ na kondycję spółki. PGE Energetyka Kolejowa będzie świadczyć usługi niezbędne dla właściwego funkcjonowania ruchu kolejowego w Polsce przez kolejne 4 lata, 24 godziny na dobę i 365 dni w roku.

Spółka zobowiązuje się do serwisowania ponad 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej należącej do PKP PLK, w tym usuwania zgłoszonych awarii, przeprowadzania okresowych przeglądów oraz świadczenia usług specjalistycznych, takich jak zabezpieczanie przewodów jezdnych przed oblodzeniem, zgodnie z zawartą umową.

Sektor sprzedaży paliw

PGE Energetyka Kolejowa odnotowała bardzo dobre wyniki w sektorze sprzedaży paliw, dostarczając paliwo przewoźnikom kolejowym na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. W lipcu 2023 r. uruchomiono 20. stację paliw kolejowych w Wrocławiu Głównym. W ciągu 2023 r. spółka zawarła 47 umów z przewoźnikami i sprzedała 44248 m3 paliw, co oznacza wzrost sprzedaży o 2,38% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Spółka planuje rozbudowę swojej sieci kolejowych stacji paliw zgodnie z planem rozwoju.

Zielona Kolej

Ponadto, PGE Energetyka Kolejowa dąży do zasilania sektora kolejowego w 100% czystą energią z odnawialnych źródeł, z planowanym udziałem energii odnawialnej na poziomie 85% do 2030 roku.

W 2023 roku PKP Intercity dołączyło do programu, współpracując z PGE Energetyka Kolejowa w celu stworzenia ekologicznego i niskoemisyjnego transportu kolejowego oraz poprawy efektywności energetycznej.

PGE Energetyka Kolejowa, firma z Grupy PGE, zapewnia zasilanie elektroenergetyczne dla transportu kolejowego w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna obejmuje ponad 600 tys. obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych, w tym 6 centrów sterowania ruchem oraz prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Spółka dostarcza energię do 21,5 tys. km linii trakcyjnych, zasilając pociągi i inne urządzenia kolejowe. Rocznie firma dystrybuuje 4,32 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 3% całej krajowej produkcji energii.

Po fuzji z PGE Energetyka Kolejowa, Grupa PGE posiada sieć dystrybucyjną o łącznej długości około 320 tysięcy kilometrów. Wolumen dystrybuowanej energii wynosi około 41,4 terawatogodzin, a sprzedaż energii sięga około 37,3 terawatogodzin.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ