Home Polityka i społeczeństwo Kogo od stycznia obejmie podatek minimalny?

Kogo od stycznia obejmie podatek minimalny?

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie tzw. podatek minimalny dla firmy, które poniosły stratę podatkową lub nie przekroczyły 2-procent progu rentowności. Kto będzie musiał zapłacić podatek minimalny?

Kiedy trzeba będzie zapłacić?

Podatek minimalny wraca po dwóch latach karencji. Firma, która w 2024 roku. poniesie stratę podatkową lub nie przekroczy progu 2 % rentowności będzie musiała zapłacić podatek minimalny w 2025 roku.

Dla kogo podatek minimalny?

Podatek minimalny będzie zazwyczaj stosowany w sytuacji, gdy podatnik (firma) osiąga dochody podatkowe, ale nie wykazuje zysku podatkowego lub jego wysokość jest bardzo niska w stosunku do przychodów, czyli nie więcej niż 2 %. Podatek minimalny ma na celu również ograniczenie praktyk optymalizacji podatkowej, które prowadzą do niskiego opodatkowania w stosunku do rzeczywistej zdolności do generowania zysków, a także przerzucania dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystniejszym reżimie opodatkowania.

Kto jest zwolniony?

Podatek minimalny nie będzie obejmował m.in.:

banner
 • podatników rozpoczynający działalność – w 3 pierwszych latach podatkowych,
 • podatników, którzy zanotowali spadek przychodów o minimum 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym,
 • przedsiębiorstwa finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy o CIT (banki, SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe, etc.).
 • podatników zajmujących się eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych lub wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach,
 • spółki, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające udziałów w innych podmiotach,
 • małych podatników CIT (których roczne przychody brutto ze sprzedaży nie przekraczają 2 mln euro),
 • spółki komunalne,
 • podatników świadczących usługi związane z ochroną zdrowia,
 • firm postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Co ważne!

Zapłaconą sumę minimalnego podatku dochodowego za określony rok podatkowy można potraktować jako odliczenie od tradycyjnego podatku dochodowego w następnych latach, zgodnie z przepisami art. 19 ustawy o CIT. Możliwość ta obowiązuje jednak tylko przez trzy kolejne lata podatkowe, które następują bezpośrednio po roku, w którym został zapłacony minimalny podatek dochodowy, i odliczenie to można dokonywać jedynie w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ile wynosi podatek minimalny?

Wartość podatku minimalnego wynosi 10% specjalnie obliczonej podstawy opodatkowania. Podstawa ta składa się z czterech głównych składników:

 • 1,5% wartości przychodów, nie licząc zysków kapitałowych, uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym.
 • Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego ponoszonych wobec podmiotów powiązanych nad specyficznym współczynnikiem. Ten współczynnik to 30% różnicy między przychodami firmy (bez odsetek) a jej kosztami (wyłączając amortyzację i koszty finansowania dłużnego).
 • Koszty, które przekraczają 3 miliony złotych ponad kwotę obliczoną według wzoru, bazującego na 5% różnicy między przychodami (bez odsetek) a kosztami (bez amortyzacji i odsetek).

Wyliczoną podstawę opodatkowania zmniejsza się o wszelkie odpisy, przysługujące podatnikowi poza ulgą na złe długi.

Jak pomóc może doradca podatkowy?

Doradca podatkowy może być nieocenionym wsparciem w procesie rozliczania podatku minimalnego. Przede wszystkim, może zawczasu doradzać w zakresie strategii planowania podatkowego, które mogą zminimalizować obciążenie podatkiem minimalnym. W przypadku kontroli podatkowych lub sporów z organami podatkowymi w przedmiocie podatku minimalnego, doradca podatkowy może reprezentować interesy firmy, negocjować w jej imieniu i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ