Home Biznes i finanse STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2023) Informacje uzupełniające dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2023) Informacje uzupełniające dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) – w wykonaniu obowiązku wynikającego z §5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) – przekazuje szczegółowe informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowisk przez Pana Andrzeja Kaczmarka powołanego z dniem 1 marca 2023 roku na Prezesa Zarządu Spółki i Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta).

Andrzej Kaczmarek

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Posiada dwa dyplomy: Magistra Inżyniera Elektronika na Wydziale Elektroniki (1985) oraz Magistra Inżyniera Mechanika na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1982). Wykształcenie akademickie jest uzupełnione licznymi szkoleniami i kompetencjami, m.in. Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Certyfikat Agile PM Agile Project Management Foundation oraz Certyfikat MoP Foundation Certificate in Portfolio Management.

Jest menadżerem z doświadczeniem na najwyższych stanowiskach w biznesie prywatnym, spółkach Skarbu Państwa, dyplomacji ekonomicznej oraz administracji państwowej, ekspertem z zakresu energetyki, budownictwa, budowy i utrzymania infrastruktury oraz współpracy gospodarczej z zagranicą, doradcą biznesowym i negocjatorem.

banner

Przebieg kariery zawodowej:

– grudzień 2022 r. – teraz – Knauf Jaworzno III Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

– maj 2022 r. – luty 2023 r. – TAURON Inwestycje Sp. z o.o., Prezes Zarządu

– marzec 2020 r. – październik 2021 r. – PILE Elbud S.A., Prezes Zarządu

– kwiecień 2019 r. – listopad 2019 r.- MOSTOSTAL Warszawa S.A., Doradca Zarządu

– maj 2017 r. – październik 2018 r. – PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna, Dyrektor Generalny

– czerwiec 2016 r. – kwiecień 2017 r. – PSE Inwestycje S.A., Prezes Zarządu

– sierpień 2016 r. – październik 2018 r.- Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A., Prokurent

– marzec 2019 r. – kwiecień 2021 r. – PGNIG GAZOPROJEKT S.A., Członek Rady Nadzorczej

– styczeń 2015 r. – maj 2016 r. – BUDIMEX S.A., Dyrektor ds. Rozwoju

– marzec 2009 r. – maj 2014 r. – Powiśle Park Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Prezes Zarządu

– 2007.06 – 2014.12 – KPMG Advisory, Dyrektor w Departamencie Doradztwa, Head of KPMG China Practice in Poland

– styczeń 2006 r. – marzec 2010 r. – Bank Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady Nadzorczej

(V i VI kadencja), Członek Komitetu Audytu

– marzec 2007 r. – maj 2008 r. – Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Członek Rady Nadzorczej

– listopad 2005 r. – wrzesień 2007 r. – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Nadzorczej

– listopad 2005 r. – luty 2007 r. – Ministerstwo Gospodarki, Podsekretarz Stanu. Wiceminister odpowiedzialny za: strategia i rozwój gospodarki, regulacje gospodarcze, innowacyjność, przedsiębiorczość, instrumenty wsparcia przedsiębiorstw, fundusze europejskie, dwustronne stosunki gospodarcze

– marzec 2004 r. – październik 2005 r. – Fundacja Centrum Innowacji FIRE (grupa ARP S.A.), Prezes Zarządu

– luty 1997 r. – luty 2004 r. – Ministerstwo Gospodarki, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady R.P. w Kanadzie, I Radca (Ekonomiczno-Handlowy), Szef WEH Kanada

– październik 1994 r. – luty 1997 r. – Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych PAIZ S.A., Wiceprezes

– marzec 1993 r. – grudzień 1994 r. – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki – KIGE (obecnie KIGEiT), Prezes Zarządu, założyciel Izby

– marzec 1988 r. – marzec 1993 r. – ITI Poland S.A. (wcześniej P.Z. ITI), Dyrektor Generalny – General Manager Electronics, Dyrektor Techniczny, Szef Serwisu Technicznego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ