Home Polityka i społeczeństwo MI: zwiększy się dostępność do kolei w województwie śląskim (komunikat)

MI: zwiększy się dostępność do kolei w województwie śląskim (komunikat)

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

5 grudnia 2022 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w podpisaniu 6 umów o wartości 1,5 mld zł pomiędzy przedstawicielami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe a prezydentami i burmistrzami Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mikołowa, Pyskowic i Rudy Śląskiej w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

– Kolej Plus to pierwszy w historii program, który powstał we współpracy z samorządami. Podpisanie umów oznacza, że w województwie śląskim będą lepsze podróże pociągiem z Orzesza do Katowic i dogodniejsze połączenia kolejowe dla mieszkańców Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Rudy Śląskiej i Pyskowic oraz innych miejscowości – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Więcej połączeń z Katowic do Orzesza

banner

Planowana jest dobudowa drugiego toru na linii kolejowej między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami. Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość linii między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i w kierunku Czech, po której będzie mogło kursować więcej pociągów. W ramach zadania wybudowane zostanie 20 km toru i sieci trakcyjnej. Powstaną nowe przystanki w Mikołowie: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza. Wartość projektu to ok. 460 mln zł. Wnioskodawcą zadania „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” było miasto Mikołów.

Pociągiem przez Ochojec, Murcki i Kostuchnę do Tychów

Dzięki przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia, zyskają lepszy dostęp do pociągów. Przewidywany czas przejazdu na odcinku Tychy – Katowice to 29 min. Obecnie trasa jest wykorzystywana głównie w ruchu towarowym. Po realizacji projektu z programu Kolej Plus pojadą po niej pociągi pasażerskie. Usprawnienie przewozów kolejowych będzie możliwe dzięki budowie mijanki w Katowicach Murckach. Zwiększy się bezpieczeństwo, dzięki budowie trzech bezkolizyjnych skrzyżowań torów z drogami. Wartość tego zadania to ponad 140 mln zł. Wnioskodawcą zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”- były władze Katowic.

Nowe połączenie Bytomia z Rudą Śląską

Budowa nowej łącznicy kolejowej usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem i Rudą Chebzie oraz Katowicami. Podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Chebzie zajmie 10 min. Będzie to nowe, atrakcyjne, bezpośrednie połączenie miast. Zwiększy się dostęp do kolei, dzięki budowie nowych przystanków Ruda Orzegów oraz Bytom ul. Zabrzańska. Projekt obejmuje budowę 5 km nowych linii kolejowych oraz modernizację 4 km linii między Zabrzem Biskupicami a Rudą Chebzie (nr 189). Szacowana wartość przedsięwzięcia to ponad 270 mln zł. Wnioskodawcą zadania „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul.

Zabrzańska” było miasto Bytom.

Nowe przystanki w Rudzie Śląskiej i alternatywne połączenie z Gliwic do Katowic

Mieszkańcy Gliwic i Rudy Śląskiej zyskają alternatywne połączenie kolejowe z Katowicami. Linia obecnie wykorzystywana w ruchu towarowym, przebiegająca przez Rudę Kochłowice i łączy Gliwice z Katowicami, będzie przystosowana do przewozów pasażerskich. W ramach projektu wybudowanych zostanie 7 nowych stacji i przystanków: Gliwice os. Wyzwolenia, Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochłowice, Chorzów Hajduki. Pociągi z Rudy Kochłowice dojadą do Katowic w 18 min. Wartości inwestycji to ponad 350 mln zł. Wnioskodawcą zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” – było miasto Ruda Śląska.

Kolej wróci do centrum Pyskowic

Kolejowe połączenie stacji Pyskowice i Pyskowice Miasto umożliwi budowa zelektryfikowanej linii. Mieszkańcy centrum Pyskowic zyskają wygodny dojazd do Katowic przez Gliwice w czasie ok. 45 min. Odbudowa stacja Pyskowice Miasto zapewni lepszy dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Szacowana wartość zadania to 94 mln zł. Wnioskodawcą zadania „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”- były władze Pyskowic.

Rozwój połączeń kolejowych na terenie Dąbrowy Górniczej

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mieć jeszcze lepszy dostęp do kolei. Zostanie odbudowany przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń na linii Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice. Linia zostanie przedłużona do stacji Dąbrowa Górnicza. Dodatkowy tor dla połączeń aglomeracyjnych usprawni ruch kolejowy m.in. w Gołonogu między Dąbrową Górniczą a Katowicami. Zadanie ma wartość ok. 120 mln zł. Wnioskodawcą zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg” – były władze Dąbrowy Górniczej.

W listopadzie PKP PLK SA podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na odbudowę linii kolejowych do Żor i Jastrzębia-Zdroju o szacowanej wartości 475 mln zł. Po latach mieszkańcy tych miast zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami.

Sześć dziś podpisanych umów i umowa na odbudowę linii kolejowych do Żor i Jastrzębia-Zdroju to łącznie siedem projektów o wartości blisko 2 miliardów złotych przewidzianych do realizacji z Programu Kolej Plus w woj. śląskim.

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj.: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty te obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie Kolej Plus obejmują:

• 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

• 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

• 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

• 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ