Home Biznes i finanse Małopolska: Nowe możliwości dzięki inwestycjom kolejowym

Małopolska: Nowe możliwości dzięki inwestycjom kolejowym

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

UE stara się wypracować skuteczne strategie, które pozwolą zapobiec innym państwom, np. Chinom, wykorzystywania swojej pozycji do wywierania nacisków na kraje członkowskie. Aby to ułatwić, Europejski Parlament zaproponował utworzenie ACI – narzędzia handlowego, które pozwoli Unii Europejskiej szybko reagować na tego typu działania.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło w dniu 3 października 2023 r. podpisanie listu intencyjnego z Gminą Słomniki, dotyczącego modernizacji stacji Niedźwiedź. W tym samym dniu zarządca infrastruktury zawarł umowę z wykonawcą projektu nowej łącznicy, która ułatwi przejazd pociągiem z Olkusza do Krakowa. Ponadto został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice oraz budowę łącznicy.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło w dniu 3 października 2023 r. podpisanie listu intencyjnego z Gminą Słomniki w celu modernizacji stacji Niedźwiedź. Jest to istotny krok w kierunku przywrócenia przejazdu pociągami z Olkusza do Krakowa, jako że tego samego dnia zarządca infrastruktury zawarł umowę z wykonawcą projektu łącznicy. Dodatkowo został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmie rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy.

Ministerstwo Infrastruktury właśnie wprowadza innowacyjne zmiany w stacji Niedźwiedź. Modernizacja ta ma na celu poprawę jakości podróżowania dla mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy dojeżdżają do Krakowa. Wszyscy pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych udogodnień, co zwiększy wygodę i szybkość transportu.

banner

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził swoje poparcie dla modernizacji stacji Niedźwiedź. „Jestem przekonany, że nowa jakość podróżowania w Niedźwiedziu przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców okolicznych miejscowości i wszystkich pasażerów” – powiedział Adamczyk.

PKP PLK oraz Gmina Słomniki dołożą wszelkich starań, by modernizacja stacji Niedźwiedź przebiegła sprawnie. Planowane udogodnienia dla podróżnych obejmą zarówno nowe perony, jak i dostosowanie stacji dla osób o ograniczonej sprawności. Gmina Słomniki wyraziła gotowość do współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz szukaniu odpowiednich źródeł finansowania inwestycji. Wszystko po to, by stacja Niedźwiedź stała się w pełni przyjazna i dostępna dla pasażerów.

Inwestycja w stację Niedźwiedź przyniesie wymierne korzyści wszystkim pasażerom. Powstaną dwa perony lub jeden wyspowy, a miejsce postoju będzie powiększone i podniesione. Dodatkowo wyposażone zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne, systemy nagłośnienia i oświetlenia. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przygotowane zostaną ścieżki naprowadzające, nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze oraz ciągi komunikacyjne.

Inwestycja PLK SA w Niedźwiedziu to nie tylko przebudowa stacji. Zmodernizowano także sieć trakcyjną i przejazdy kolejowe, by zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa. Podróżni mogą cieszyć się nowoczesnymi peronami m.in. w Zastowie, Łuczycach i Dziadówkach, a to wszystko po to, by umożliwić im komfortowy przejazd.

Podróż z Olkusza do Krakowa stanie się szybsza!

Innowacyjna łącznica kolejowa, która powstanie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r., skróci czas dojazdu z Olkusza do Krakowa o 15 minut. Oznacza to, że od tego czasu każdy będzie mógł korzystać z szybkiej i wygodnej podróży pociągiem do stolicy regionu.

PKP PLK podpisało umowę o wartości ponad 5 mln zł, w myśl której przygotowana zostanie dokumentacja projektowa, a także przeprowadzone konsultacje społeczne oraz pozyskane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje środowiskowe. Nad całością będzie czuwać nadzór autorski.

Zgodnie z projektem budowlanym, prace nad budową powinny zakończyć się do początku 2026 roku, co umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Program Kolej Plus został stworzony w celu zapewnienia mieszkańcom mniejszych miejscowości dostępu do szybkich środków komunikacji. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w wywiadzie zadeklarował, że Olkusz i Bukowno będą miały nowe, ekologiczne połączenie kolejowe z Krakowem.

Budowa łącznicy kolejowej Borowa Górka – Pieczyska przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców okolic Krakowa i Olkusza. Pozwoli ona skrócić czas podróży pociągów między tymi miastami o ok. kwadrans, a dzięki temu przewoźnicy nie będą musieli zawracać na stacji w Jaworznie Szczakowej. Mieszkańcy Bukowna również skorzystają na szybszym połączeniu. Nowy przystanek Jaworzno Sosina położony niedaleko popularnego miejsca wypoczynku ułatwi dotarcie do kolei. Pociągi pojadą z prędkością 80 km/h. Przedsięwzięcie to będzie kosztować ok. 200 mln złotych.

Kolej aglomeracyjna ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Olkusza i całego regionu Małopolski. Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA, podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę kolejową będą miały ogromne znaczenie – zarówno te mniejsze, jak i większe – dla zapewnienia spójnego systemu komunikacji między Krakowem a Olkuszem.

Program Kolej Plus to projekt, którego wartość wynosi 13,3 mld zł. Większość środków – 11,2 mld zł – pochodzi z budżetu państwa. Dodatkowo, ok. 2 mld zł pochodzi ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja projektu umożliwi eliminację wykluczenia komunikacyjnego, dostarczając mieszkańcom regionu lepszy dostęp do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. W regionie przewidziano 3 projekty: budowę łącznicy kolejowej Borowa Górka-Pieczyska, a także budowę połączeń kolejowych pomiędzy Krakowem a Niepołomicami i Myślenicami.

34 inwestycje zostaną wdrożone w 11 województwach na terenie całego kraju. Projekty skoncentrują się na miejscowościach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają wystarczających połączeń kolejowych lub potrzebują ich modernizacji. Program Kolei Plus zapewni ok. 1,5 mln obywateli dostęp do nowych połączeń kolejowych i lepszego transportu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.

Nowoczesna łącznica kolejowa zapewni mieszkańcom Gorlic dostęp do szybszych i wygodniejszych połączeń.

Kolejny etap inwestycji PKP PLK SA w ramach Krajowego Programu Kolejowego umożliwi mieszkańcom Małopolski szybką podróż koleją do Gorlic. Projekt obejmuje rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice, wraz z budową nowej łącznicy.

Krajowy Program Kolejowy jest inicjatywą, która ma zapewnić Polakom zrównoważony rozwój transportu kolejowego. Inwestycje w ramach programu pozwolą na szybszy i wygodniejszy transport, zarówno w dużych, jak i w mniejszych miastach. Będą one szczególnie istotne dla mieszkańców miejscowości, którzy do tej pory nie mieli dostępu do kolei, a poprawa infrastruktury transportowej wpłynie na poprawę warunków życia w całym kraju – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Z przyjemnością informujemy, że ogłoszenie przetargu na dokumentację dla rewitalizacji linii Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy stanowi konieczny krok do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Poprawa sytuacji komunikacyjnej mieszkańców miasta Gorlice i okolic jest tu szczególnie ważna. Dzięki inwestycji zarządcy infrastruktury kolej w tej części Małopolski stanie się szybsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza, co z pewnością zostanie docenione przez podróżnych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę łącznicy o długości blisko 700 metrów między linią nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice a linią nr 108 Stróże – Krościenko, wraz z rewitalizacją linii nr 110, w tym m.in. przebudową stacji Gorlice i Gorlice Zagórzany oraz przystanku Gorlice Glinik.

Łącznica będzie kluczowym narzędziem dla poprawy sprawności i wygody podróży z miasta Gorlice. Po jej wybudowaniu pasażerowie będą mieli dostęp do szybkich tras kolejowych bezpośrednio w stronę Stróż, Tarnowa i Krakowa. Dzięki temu skrócą czas swojej podróży i przewoźnicy będą mieli szansę na oferowanie konkurencyjnych stawek i rozkładów jazdy.

Dzięki rewitalizacji linii łączącej stację Gorlice i Gorlice Zagórzany oraz dzięki przebudowie peronów, mieszkańcy będą mogli cieszyć się zwiększoną atrakcyjnością połączeń i dostępnością komunikacyjną.

W ramach realizacji projektu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej usprawnienia połączenia Kraków – Jasło, rewitalizacji linii kolejowej nr 110 oraz budowy łącznicy pomiędzy linią 108 a linią 110.

Realizacja projektu zostanie zakończona w latach 2024 – 2027 i będzie finansowana ze środków budżetowych.

Wszystkie komunikaty publikowane są bez zmian w serwisie PAP, zgodnie z wolą ich nadawcy. Nadawca jest odpowiedzialny za treść komunikatu, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ