Home Polityka i społeczeństwo Spójna strategia działania – kluczem do sukcesu w transformacji energetycznej Polski

Spójna strategia działania – kluczem do sukcesu w transformacji energetycznej Polski

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

3 kwietnia 2023 r. minister Anna Moskwa spotkała się z prezesami spółek energetycznych, aby omówić kluczowe założenia trzeciego scenariusza prognostycznego „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”. Dokument ten stanowi strategiczny kierunek dalszej transformacji energetycznej kraju, a także odpowiada na potrzeby branży elektroenergetycznej i społeczeństwa. „Rewizja prognoz energetycznych wzmocni suwerenność energetyczną Polski i konkurencyjność naszej gospodarki, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo energetyczne naszym obywatelom” – zaznaczyła minister.

Scenariusz PEP 2040 zapewnia elastyczne i zrównoważone kierunki rozwoju polityki energetycznej Polski w ciągu najbliższych 20 lat. Poprzez precyzyjne określenie czterech filarów, umożliwia on podjęcie konkretnych działań w celu przyspieszenia sprawiedliwej transformacji, budowy zeroemisyjnego systemu energetycznego, poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia suwerenności energetycznej, a tym samym zapewnienia zdrowszego środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Kryzys w Ukrainie skłonił nas do głębszej refleksji na temat znaczenia suwerenności energetycznej. Dzięki analizom i prognozom wykonanym w tej sprawie, możemy wyciągnąć wnioski, które pozwolą nam na skuteczne wzmocnienie jednych z obszarów PEP 2040. Przemiany energetyczne powinny zapewnić nie tylko spokój w zakresie dostaw energii, ale również przyczynić się do stopniowej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej – powiedziała minister Anna Moskwa.

Suwerenność energetyczna to bardzo ważny aspekt, który polega na wykorzystaniu różnorodnych źródeł energii, własnych surowców oraz efektywnego wykorzystywania zasobów węglowych naszego kraju. W tym celu ważna jest także promocja odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki jądrowej i sieci energetycznych.

banner

Według trzeciego scenariusza PEP 2040, w ciągu najbliższych dwóch dekad zaobserwujemy znaczny rozwój nowych mocy: do 2040 r. poziom mocy zainstalowanych wzrośnie o 100 GW. Równocześnie, technologiczna dywersyfikacja miksu energetycznego będzie postępować, a źródła zeroemisyjne (OZE i atom) staną się głównym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną, pokrywając aż 73 proc. zapotrzebowania.

Wzrost roli morskich elektrowni wiatrowych w systemie energetycznym Polski będzie istotny. Według prognoz, moc zainstalowana tego rodzaju źródeł w 2030 r. wyniesie 5,9 GW, a w 2040 r. – 18 GW. Pozytywne prognozy dotyczą także energetyki wiatrowo-lądowej – w 2030 r. będzie to 14 GW, a pięć lat później – 20 GW. Fotowoltaika zapewni 27 GW mocy w 2030 r. i 45 GW w 2040 r. Łącznie z biomasą, biogazem, energią wody, moc OZE w naszym kraju w 2030 r. wyniesie 50 GW, a w 2040 r. – 88 GW. Oznacza to, że w 2030 r. OZE wyprodukuje ok. 47 proc. energii elektrycznej, a w 2040 r., już 51 proc. Natomiast, w 2040 r. energia jądrowa będzie odpowiadać za ok. 23% naszego zapotrzebowania.

Minister Anna Moskwa poinformowała, że w 2040 r. zakłada się, że moc zainstalowana w energetyce jądrowej (wielkoskalowej i SMR) wyniesie 7,8 GW, co stanowić będzie ok. 6% całkowitej mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Generacja jądrowa ma pokryć ok. 23% popytu na energię elektryczną.

Musimy konsekwentnie realizować „Program polskiej energetyki jądrowej”, w ramach którego zamierzamy uruchomić pierwszy wielkoskalowy blok jądrowy do 2033 roku oraz budować kolejne jednostki w okresie do 2040 roku. Chcemy także wykorzystać potencjał związany z rozwojem małych reaktorów jądrowych.

Aby zrealizować założenia zawarte w scenariuszu PEP 2040, konieczne jest wzmocnienie istniejących sieci dystrybucyjnych, a także inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz elastyczności systemu energetycznego, w okresie przejściowym będą wykorzystywane źródła węglowe i gazowe.

Aby skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną kraju, konieczne jest stworzenie spójnej polityki energetycznej, która będzie współgrać z rozwojem nowych technologii oraz będzie odpowiadać potrzebom konsumentów i wymagać strategicznych inwestycji, w tym od koncernów energetycznych.

Aktualizacja PEP 2040 wymaga wdrożenia trzech filarów. Pierwszy filar opiera się na integracji źródeł odnawialnych z sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi, a także zapewnienia właściwych parametrów jakościowych energii elektrycznej. Kolejny element polega na utrzymaniu źródeł konwencjonalnych, aby zapewnić rezerwę generacji zależnej od warunków pogodowych, a w przyszłości rozwinąć magazyny energii i zwiększyć elastyczność systemu. Trzeci filar to wystarczalność środków operacyjnych, które pozwolą zarządzać systemem w przypadku szybkiego wzrostu dynamiki jego pracy. Za ten cel odpowiednie będą mechanizmy rynkowe, w tym przede wszystkim cena energii – podkreślił Tomasz Sikorski, prezes PSE.

Polska musi przygotować się na przyszłość, dlatego Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju. Nie tylko nasza siła militarnego jest ważna, ale także nowoczesna energetyka, która będzie w polskich rękach. Dzięki temu Polacy będą mieli zapewniony dostęp do energii w przystępnych cenach, co jest korzystne zarówno dla gospodarki, jak i dla obywateli – stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Polski rząd i Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykazują się wielkim zaangażowaniem w aktualizację kluczowych analiz prognostycznych dla polskiej energetyki. ENEA, jako jeden z liderów na polskim rynku energetycznym, podąża za obraną przez władze drogą modernizacji polskiej energetyki. Grupa ENEA ma zgody korporacyjne dotyczące akwizycji projektów o mocy 480 MW oraz na budowę własnych projektów odnawialnych o mocy ok. 700 MW. Zamiast wysłużonych bloków węglowych w elektrowni Kozienice, planuje wybudować nowe moce gazowe, by zapewnić bezpieczeństwo dla krajowego systemu elektroenergetycznego i stabilizować rozwijające się OZE. Jednocześnie przedsiębiorstwo widzi duży potencjał w wykorzystaniu tych źródeł do produkcji zielonego wodoru – paliwa przyszłości. Znaczenie ma również pierwsze tak szerokie ujęcie SMR, czyli modułowych reaktorów jądrowych, jako źródeł zeroemisyjnych w aktualizacji PEP 2040. ENEA planuje włączyć się w proces wdrożenia tej technologii, skupiając się na małych oraz mikro reaktorach do kilkudziesięciu MW mocy.

Jako pierwszy multienergetyczny koncern z Europy Środkowej zadeklarowaliśmy ambitny cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Obecnie wdrażamy aktualizację strategii połączonego ORLENu, która koncentruje się na Polityce energetycznej Polski do 2040 roku. Nasze inwestycje do tego czasu mają osiągnąć wartość 320 miliardów złotych – 120 miliardów złotych przeznaczymy na rozwój zrównoważonych gałęzi naszego biznesu. Wśród nich będą m.in. energetyka wiatrowa na morzu i lądzie, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Grupa ORLEN dąży także do zmodernizowania petrochemii oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej – stwierdził Krzysztof Nowicki, członek zarządu ds. produkcji i optymalizacji PKN ORLEN.

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2040 r., TAURON wprowadza nową strategię, znaną jako Zielony Zwrot. Poprzez skokowe zwiększenie mocy OZE, do 2025 r. TAURON planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a do 2030 r. udział OZE w miksie wytwórczym grupy ma wynosić aż 80%. W energetyce wiatrowej TAURON chce podwoić swój stan posiadania do 2025 r., a do 2030 r. będzie dysponować 1100 MW w technologii wiatrowej. Ponadto, grupa będzie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych, a do 2025 r. moc fotowoltaiczna ma wynosić 700 MW, a do 2030 roku – 1400 MW – powiedział Artur Warzocha, wiceprezes grupy TAURON.

PAP SA zapewnia, że publikowane komunikaty są wyrażane w oryginalnej formie, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, odpowiedzialność za treść komunikatu należy do nadawcy.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ