Home Polityka i społeczeństwo Portfele Polaków w 2023 – Podzielone opinie uczestników Forum Suwerenności Monetarnej

Portfele Polaków w 2023 – Podzielone opinie uczestników Forum Suwerenności Monetarnej

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Kluczowym aspektem Forum Suwerenności Monetarnej zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze była ocena wpływu narzucanych przepisów na jakość życia obywateli. Dyskutowano m.in. o możliwości ustabilizowania poziomu inflacji, obniżenia stóp procentowych, dostępności kredytów hipotecznych oraz programów mieszkalnictwa. Ponadto przyjrzano się limitom płatności gotówkowych oraz obrotu bezgotówkowego, a także ewentualnym przekształceniom złotówki w euro.

Rząd i instytucje finansowe państwa zapewniają bezpieczeństwo monetarne kraju, czego dowodem jest zachowanie złotówki jako jednego z głównych środków płatniczych przynajmniej do końca dekady. W najbliższym czasie nie należy oczekiwać obniżek stóp procentowych ani istotnego wzrostu liczby udzielanych kredytów hipotecznych.

28 marca 2023 r. w Warszawie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – konferencja, na której omawiane były ważne tematy dotyczące znaczenia gotówki w utrzymaniu stabilności gospodarczej, własnej waluty jako symbolu narodowej suwerenności, a także bezpieczeństwa monetarnego Polski przez pryzmat sytuacji na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG) Tomasz Janik otworzył oficjalnie Forum, zaś list powitalny do uczestników odczytała Barbara Jaroszek – dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim. Panel dyskusyjny stanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej (były i obecny) prof. Łukasz Hardt oraz prof. Ireneusz Dąbrowski, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek, a także Rzecznik Biznesu Ukrainy Roman Waschuk. Oprócz nich, imprezę uświetnili również przedstawiciele sektora biznesowego: Patryk Mazurkiewicz – prezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówkowej oraz Bartosz Berestecki – prezes firmy PayTel.

banner

Na konferencji pojawił się sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, który wyraził jednoznaczne poparcie dla gotówki jako formy płatności. Mimo to, wśród panelistów znalazła się również Pani Monika Grabowska z Fundacji Polska Bezgotówkowa, która zabrała głos w kwestii przystąpienia do strefy euro i obrotu bezgotówkowego. Dyskusja na temat tych priorytetowych kwestii dotyczących pieniądza w postaci fizycznej i złotówki jako waluty krajowej była bardzo burzliwa, co tylko podkreślało złożoność sprawy.

Kwestia cyberbezpieczeństwa, dostępu do finansów i infrastruktury teleinformatycznej oraz obrotu pieniężnego w czasie kryzysów została poruszona podczas dyskusji na temat sytuacji na Ukrainie. Uczestnicy debaty zgodzili się, że gotówka ma nieocenioną wartość dla osób żyjących w warunkach ubóstwa i niesprzyjających okolicznościach, jak wojny czy recesje gospodarcze. W porównaniu z pieniądzem elektronicznym, który jest trudniej dostępny, gotówka ma ogromne znaczenie dla ludzi w potrzebie.

Kongresmeni, ministrowie oraz eksperci finansowi mieli okazję uczestniczyć w licznych dyskusjach, które odbyły się poza oficjalnym programem Forum. To właśnie tam mogli podyskutować o różnych aspektach polityki gospodarczej oraz finansowej, a także zdradzić swoje prognozy i plany na przyszłość. Dziennikarze wykorzystali tę okazję, aby poznać poglądy i opinie uczestników Forum.

Oczekiwania na obniżki stóp procentowych do końca roku są mało prawdopodobne. Ponadto, nie należy również liczyć na złagodzenie obostrzeń instytucjonalnych wpływających na liczbę przyznawanych kredytów hipotecznych. Wsparcie rządu w postaci tanich kredytów mieszkaniowych oraz ułatwień dla młodych ludzi w nabyciu pierwszego własnego “m” może okazać się niewystarczające, aby wywołać wzrost sprzedaży mieszkań do końca roku, zwłaszcza na rynku pierwotnym. Zdania analityków zarówno instytucji państwowych, jak i prywatnych finansowych w tej kwestii są zgodne.

Chociaż obawy dotyczące ograniczeń w obrocie gotówkowym są rozpowszechnione, to decydenci centralni i rząd utrzymują ich poparcie. Dokładają oni starań, aby zachować wolność w płatnościach prywatnych i między przedsiębiorcami, a także obecność gotówki w obrocie gospodarczym, jako formy ochrony osobistej i interesu narodowego.

Decydenci podkreślili, że przystąpienie Polski do strefy euro nie jest możliwe w najbliższych latach. Kryzys gospodarczy, wysokie poziomy inflacji oraz różnice w poziomach rozwoju między Polską a krajami starej Unii Europejskiej są głównymi przeszkodami. Przedstawiony komentarz był odpowiedzią na pytanie prezesa Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, czy Polska może skorzystać z wspólnej waluty.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze w swoim oficjalnym komunikacie zaznaczyło, że gotówka jest nadal popularnym, a często wybieranym środkiem płatniczym. Potwierdziły to głosy przedstawicieli rządu, centralnych instytucji finansowych oraz największych graczy sektora bankowego i firm zajmujących się obrotem gotówkowym. Gotówka stanowi ważny element niezależności, ponieważ pozwala uniknąć awarii systemów informatycznych i bankowych, a także daje osobistą autonomię.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze, będące organizatorem Forum Suwerenności Monetarnej, działa od 2016 roku. Za cel stawia sobie stworzenie wspólnoty i promowanie odpowiedzialnego biznesu opartego na wartościach, które mają przyczynić się do sukcesu jej członków. PTG jest apolityczną organizacją pracodawców, która wspiera patriotyzm gospodarczy kraju i reprezentuje interesy swoich członków w stosunku do instytucji publicznych, związków zawodowych i samorządów terytorialnych.

Forum Suwerenności Monetarnej wspierane jest przez wybitnych patronów, wśród których znaleźli się m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Minister Edukacji i Nauki objął wydarzenie honorowym patronatem, a wsparcie medialne zapewnił dziennik “Rzeczpospolita”. Forum współfinansowane jest przez PKO Bank Polski.

Sprawdź naszą transmisję na żywo z części oficjalnej eventu: https://www.youtube.com/watch?v=Q9APkL8PVis! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wydarzenia lub wyświetlić szczegóły, odwiedź naszą stronę: https://fsm.iptg.pl.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ