Home Biznes i finanse MOSTOSTAL ZABRZE SA (43/2022) Zawarcie umowy przez spółkę zależną z SK Ecoengineering Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

MOSTOSTAL ZABRZE SA (43/2022) Zawarcie umowy przez spółkę zależną z SK Ecoengineering Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2022 r. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – spółka zależna Emitenta (MZ GPBP), otrzymała obustronnie podpisany egzemplarz umowy zawartej z SK Ecoengineering Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce (poprzednio SK Ecoplant Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce) (Generalny Wykonawca) dotyczącej powierzenia MZ GPBP robót obejmujących wewnętrzne prace wykończeniowe w ramach pakietu „OBL Architecture Finishing Works” dla projektu Europe Ph-3_4 w Dąbrowie Górniczej (Umowa).

Ustalone w Umowie wynagrodzenie wynosi 23,5 mln zł netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia prac: II kwartał 2023 r.

W Umowie przewidziano wyłącznie karę umowną w przypadku naruszenia terminu zakończenia prac w wysokości łącznie nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto. Całkowita odpowiedzialność MZ GPBP z tytułu nienależytego wykonania Umowy nie przekroczy wartości Umowy, z zastrzeżeniem określonych w Umowie wyłączeń. Generalny Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w określonych okolicznościach, a także bez podania przyczyny, przy czym w takim przypadku zobowiązany jest zwrócić MZ GPBP określone poniesione wydatki na zasadach opisanych w Umowie.

O poprzednich umowach dotyczących realizacji prac w ramach projektu M-Project for Europe Ph-3_4 w Dąbrowie Górniczej Emitent informował w raportach bieżących nr 14/2022, 7/2022 i 50/2021.

banner

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ