Home Biznes i finanse Gigantyczne nakłady w Polsce: 600 miliardów złotych na transformację energetyczną w ciągu 7 lat

Gigantyczne nakłady w Polsce: 600 miliardów złotych na transformację energetyczną w ciągu 7 lat

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Transformacja rynku energetycznego w Polsce do 2030 roku będzie wymagała znacznych nakładów finansowych – raport EY wskazuje, że będą to kwoty sięgające 135 mld EUR (600 mld złotych). Aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej, spółkom energetycznym potrzebne jest poważne wsparcie ze środków zewnętrznych. Najistotniejsze znaczenie ma tu możliwość otrzymania funduszy z Unii Europejskiej, które pozwolą na uzupełnienie luki inwestycyjnej.

Według raportu EY pt. „Polska ścieżka transformacji energetycznej”, modernizacja polskiej energetyki wraz z osłonowymi działaniami będą wymagać większych nakładów, niż wynikają one z możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw. Pomimo tego, udało się polskiej gospodarce spełnić unijne wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w porównaniu z emisjami z roku 1990 oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu do poziomu 16,1 proc., wyższego niż zakładano w unijnych celach na 2020 r.

„Rozwój odnawialnych źródeł energii jest konieczny, jeśli chcemy budować energetykę nieobciążaną kosztami zakupu emisji CO2. Niestety są to gigantyczne potrzeby inwestycyjne. W związku z tym, liczymy na wsparcie sektora energetycznego środkami z funduszy europejskich” – powiedział prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, prezes GK PGE Wojciech Dąbrowski.

Wiodące w branży podmioty, pracując nad doskonaleniem systemu, oferują szeroką gamę usług opartych na nowoczesnych technologiach, takich jak chmura obliczeniowa, blockchain i technologie sztucznej inteligencji. Nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii i sieci dystrybucyjne w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi pozwolą na tanie i zrównoważone zaopatrywanie w energię całej Polski.

Zgodnie z raportem EY, inwestycje w polską energetykę i ciepłownictwo wynoszą aż 135 mld EUR do 2030 roku, współgrając z harmonogramem wdrożenia unijnego pakietu regulacji „Fit for 55”, który zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do poziomów z 1990 roku (wcześniejsze założenia mówiły o spadku o 40%).

banner

Według szacunków EY, potencjał inwestycyjny czterech największych grup energetycznych – PGE, Enei, Tauronu i Energi – w latach 2021-2030 wynosi około 29 mld euro. Te wyceny są oparte na bieżącej sytuacji gospodarczej firm, ich planach inwestycyjnych oraz towarzyszącym im dodatkowym przepływom pieniężnym, biorąc pod uwagę bezpieczne, ale już wysokie poziomy zadłużenia. Nawet jeśli pozostali uczestnicy rynku zaangażują się w modernizację sektora, pozostaje jeszcze wyraźna luka inwestycyjna do wypełnienia.

Transformacja energetyczna wymaga dużych inwestycji, a szacunkowa luka inwestycyjna w latach 2021-2030 wynosić będzie co najmniej miliard EUR. Aby zrealizować ten cel, potrzebne są zmiany w polityce, które zwiększą dostęp do finansowania i gwarantują, że cele będą osiągnięte.

W celu zapewnienia skutecznej transformacji energetycznej w latach 2021-2030, potrzebne są wymierne inwestycje wynoszące co najmniej 1 miliard EUR. Aby osiągnąć ten ambitny cel, należy podjąć środki polityczne, aby zapewnić dostęp do finansowania i zapewnić, że zostaną one zrealizowane.

Środki unijne prawdopodobnie nie wystarczą do całkowitej redukcji poziomu emisji, który będzie uzależniony od efektywnego wykorzystania tych środków. Autorzy raportu określili, że luka wyniesie co najmniej 8 mld euro, ponieważ te same fundusze będą także wykorzystywane w innych sektorach gospodarki, jak gazownictwo, transport czy gospodarstwa domowe. Oprócz tego, dodatkowe koszty inwestycyjne w tych sektorach będą działały jeszcze bardziej pogłębiając lukę inwestycyjną.

Środki finansowe Unii Europejskiej i środki z budżetu państwa mogą być wykorzystane do pokrycia luki inwestycyjnej, która może wynosić nawet kilka miliardów euro.

Raport EY wskazuje, że maksymalny poziom wydatków inwestycyjnych na transformację energetyczną w Polsce w latach 2023-2030 wyniesie nawet 200 mld euro, co oznacza ponad 900 mld złotych. Zatem, aby zapewnić pomyślny rozwój sektora energii w dłuższej perspektywie, konieczne jest zapewnienie silnego wsparcia finansowego w celu kontynuowania procesu transformacji energetycznej.

Raport „Polska ścieżka transformacji energetycznej” dostarcza odpowiedzi na najbardziej palące kwestie regulacyjne dotyczące sektora energetycznego w Polsce. Jego szczegóły można znaleźć na stronie internetowej PKEE: https://pkee.pl/publications/raport-ey-i-pkee-polska-sciezka-transformacji-energetycznej/, aktualizowane na bieżąco w celu prezentacji najnowszych stanowisk polskiego sektora energetycznego.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ