Konferencja prasowa pt. „Blok 910 MW w Jaworznie – fakty”

Podczas konferencji zarząd Rafako odniósł się do wszystkich twierdzeń i zarzutów przedstawionych w trakcie konferencji „Tauron Wytwarzanie S.A.” oraz do otrzymanego wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie.

Źródło informacji: Rafako


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl