Home Biznes i finanse REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (32/2022) Zawarcie umowy.

REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (32/2022) Zawarcie umowy.

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”), informuje, że konsorcjum firm w składzie: Emitent jako lider konsorcjum oraz Zarmen sp. z o.o. jako członek konsorcjum zawarło w dniu 22 grudnia 2022 roku, umowę (dalej jako „Umowa”) z ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy są prace na rzecz Zamawiającego polegające na wykonaniu generalnego remontu pompowni i rurociągów technologicznych dla granulacji żużla nr 3 i nr 4 na Wielkim Piecu nr 2 w Dąbrowie Górniczej, przewidywana wartość Umowy wynosi 10.900.000,00 PLN netto. Prace w tym zakresie rozpoczynają się po zwarciu Umowy, a zakończenie prac nastąpi najpóźniej we wrześniu 2023 roku.

Umowa przewiduje kary umowne za zwłokę w wykonaniu zobowiązań umownych, których maksymalną wysokość ustalono na 10 % wartości Umowy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego tytułem realizacji Umowy ograniczona jest do wysokości 100% wartości Umowy netto. Wykonawca nie odpowiada z tytułu deliktów, utraconych korzyści, niedbalstwa, szkód pośrednich i następczych.

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

banner

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ