Home Biznes i finanse STALEXPORT AUTOSTRADY SA (36/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (36/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Rezygnacja Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Data: 28 listopada 2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent)

– w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) – informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Emil Wąsacz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 28 lutego 2023 roku.

Ponadto na podstawie § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Emil Wąsacz złożył także rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) ze skutkiem na dzień 28 lutego 2023 roku.

banner

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ