Home Biznes i finanse Nowe Możliwości Podróży w Małopolsce z Koleją Plus

Nowe Możliwości Podróży w Małopolsce z Koleją Plus

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Z pewnością można być optymistycznym wobec sytuacji gospodarczej Polski, która nadal daje możliwości rozwoju na rynku mieszkaniowym. W celu usprawnienia rynku, rząd wprowadził program dopłat do kredytów „Bezpieczny Kredyt 2%”, mający na celu szybkie odrobienie strat poniesionych przez deweloperów. Pomimo tego, wzrost cen mieszkań może być nieunikniony.

Ministerstwo Infrastruktury ma przyjemność ogłosić podpisanie dwóch umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2023 r., w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Umowy te mają na celu realizację projektów do 2029 r. o łącznej wartości przekraczającej 500 mln zł. Przedsięwzięcia obejmują budowę nowej linii kolejowej do Niepołomic oraz nowej łącznicy kolejowej, aby poprawić dostępność Olkusza do Krakowa.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, zapewnią wsparcie finansowe i zaangażowanie w proces realizacji tych projektów.

Nowa linia kolejowa i łącznica w Małopolsce zwiększy przepustowość transportu publicznego, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli szybciej i wygodniej dojeżdżać do pracy i szkoły. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał też, że inwestycja ta przyczyni się do poprawy atrakcyjności całego regionu.

banner

Po 20 latach bez połączenia kolejowego, Niepołomice mogą w końcu liczyć na powrót kolei. Porozumienie, które zostało podpisane między rządem a samorządem, otwiera drogę do budowy nowej linii kolejowej do tego miasta. Tomasz Tomala, Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, wyraził nadzieję, że owocna współpraca, która doprowadziła do tego porozumienia, przyniesie dobre efekty.

Inwestycja kolejowa, która zapewni szybki i komfortowy podróż do Niepołomic, zbliża się wielkimi krokami. Planowana jest budowa 6 km jednotorowej linii kolejowej Podgrabie Wisła (linia kolejowa 95 Kraków Mydlniki – Podłęże) – Niepołomice Dworzec Autobusowy. Prędkość pociągów wyniesie do 80 km/h, a czas przejazdu do centrum Krakowa – ok. 30 minut. Trzy nowe przystanki – Niepołomice MAN, Niepołomice Boryczów i Niepołomice – zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Inwestycja o szacunkowej wartości 324 mln zł zapewni zwiększenie wykorzystania kolei jako ekologicznego środka transportu w codziennych podróżach.

Nowa inwestycja pozwoli na skrócenie czasu podróży pociągiem z Olkusza do Krakowa przez wprowadzenie szybszych połączeń. Pozwoli to także mieszkańcom północnej Małopolski na korzystanie z szybszych środków transportu, co pozwoli im na skracanie czasu przeznaczonego na dojazd do pracy lub szkoły.

Dzięki nowej inwestycji w usługi transportu kolejowego mieszkańcy Olkusza oraz Bukowna będą mogli szybciej i wygodniej dotrzeć do Krakowa. To z kolei zapewni im większą swobodę w korzystaniu z infrastruktury miejskiej, aby móc czerpać pełne korzyści z tego wyjątkowego miasta.

Kontynuacja modernizacji polskiej kolei będzie miała miejsce w Jaworznie, gdzie powstanie 4 km dwutorowa, zelektryfikowana łącznica kolejowa Borowa Górka – Pieczyska pomiędzy linią kolejową nr 156 (Bukowno – Jaworzno Szczakowa) i 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy). Dzięki temu projektowi pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku jazdy na stacji w Jaworznie Szczakowej, a czas przejazdu ze stolicy Małopolski do Olkusza skróci się o około kwadrans. Mieszkańcy Bukowna także skorzystają na skróceniu czasu przejazdu na trasie Olkusz – Bukowno – Kraków Główny, który obecnie wynosi 52 minuty.

Nowy przystanek kolejowy Jaworzno Sosina wprowadzi nie tylko większą dostępność transportu publicznego w regionie, ale również umożliwi szybkie dotarcie do Zalewu Sosina. Prędkość nowej trasy wyniesie 80 km/h, a jej budowa będzie kosztować ok. 217 mln zł. Inwestycja ta z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.

Świetny Program Kolej Plus

Inwestycje zrealizowane w ramach Programu Kolej Plus obejmują 34 miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które do tej pory nie miały lub miały ograniczone połączenia kolejowe. Z programu skorzystają wszystkie 11 województw: 7 inwestycji w woj. śląskim, 5 w lubelskim i wielkopolskim, po 4 w małopolskim i mazowieckim, 3 dolnośląskim, 2 w łódzkim, po 1 w lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Realizacja projektu Kolei Plus zapewni 1,5 mln mieszkańców lepszy dostęp do kolei pasażerskiej, co z pewnością przyczyni się do poprawy ich jakości życia.

Program obejmuje projekty rewitalizacji, odbudowy lub rozbudowy istniejących linii kolejowych, jak również budowę nowych tras. Łączna długość linii objętych projektami wynosi ok. 1 113 km. Ponadto realizowane są trzy projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Realizacja inwestycji w ramach Programu wymaga spełnienia określonych warunków:

Współfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości co najmniej 15% od podmiotów zgłaszających oraz współfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych; Złożenie deklaracji organizatora przewozów z min. 4 parami pociągów przez co najmniej 5 lat; Umowa na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Program Kolej Plus ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności wielu regionów. Jego realizacja rozpocznie się do 2029 roku i będzie kosztować 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł ze środków budżetu państwa oraz ok. 2 mld zł jednostek samorządu terytorialnego. Program Kolej Plus to inwestycja w najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego – kolej, która ma na celu eliminację wykluczenia komunikacyjnego. Dowiedz się więcej na stronie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do treści komunikatów publikowanych w serwisie. Nadawcy komunikatów ponoszą odpowiedzialność za ich treść.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ