Home Biznes i finanse STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2023) Postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wezwanie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do złożenia informacji i dokumentów

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2023) Postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wezwanie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do złożenia informacji i dokumentów

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 10 lutego 2023 r. został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej „SAM S.A.”), o otrzymaniu w tym samym dniu od Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach, działającego z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”), wezwania do przekazania określonych informacji i dokumentów w związku z prowadzonym przed Prezesem UOKiK postępowaniem wyjaśniającym („Wezwanie”). Celem tego postępowania jest wstępne ustalenie, czy w związku z zasadami ustalania i pobierania opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego.

SAM S.A. zamierza przekazać Prezesowi UOKiK informacje i dokumenty określone w Wezwaniu oraz inne informacje i dokumenty wymagane w zakresie przewidzianym przepisami prawa w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

banner

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ