Home Biznes i finanse TAURON PE SA (4/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – akceptacja aneksów wydłużających okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania

TAURON PE SA (4/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – akceptacja aneksów wydłużających okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 r. Emitent otrzymał informację od TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta), iż w dniu 25 stycznia 2023 r. Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A. podjął decyzję o przyjęciu aneksów nr 6 do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych („Aneksy”) stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („Kontrakt”), zawartego pomiędzy konsorcjum Rafako S.A. i Mostostal Warszawa S.A. (łącznie: „Wykonawca Bloku”) a TAURON Wytwarzanie S.A. w dniu 17 kwietnia 2014 r.

Aneksy te stanowią przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu, przedłożonego przez Wykonawcę Bloku, na dotychczasowych warunkach i w dotychczasowych kwotach do dnia 10 marca 2023 r.

Przed przedłużeniem, o którym mowa powyżej, okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu upływał 14 lutego 2023 roku. Łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu nie uległa zmianie i wynosi 549 820 561,76 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

banner

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ