Home Biznes i finanse Komunikat KNF

Komunikat KNF

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

banner

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej · Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Agnieszki Kwiatkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim

· Katarzyny Dudczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu

· Grzegorza Borczyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim

2. Komisja jednogłośnie zakazała spółce:

· TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu

wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, w związku z rażącym naruszeniem przez tę spółkę warunków do prowadzenia działalności w charakterze małej instytucji płatniczej, a także obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

· bezpośredniego nabycia akcji MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) przez NN Continental Europe Holdings B.V. z siedzibą w Hadze („NN CEH”)

· pośredniego nabycia akcji Towarzystwa przez NN Group N.V. z siedzibą w Amsterdamie („NN Group”)

w liczbie zapewniającej przekroczenie przez NN CEH i NN Group jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa. Termin nabycia akcji Towarzystwa ustalono do 31 maja 2022 r.

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

· bezpośredniego nabycia akcji MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie („MetLife”) przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie („NN TUnŻ”)

· pośredniego nabycia akcji MetLife przez NN Group N.V. z siedzibą w Amsterdamie („NN Group”)

w liczbie zapewniającej przekroczenie przez NN TUnŻ i NN Group jednej dziesiątej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej dziesiątej udziału w kapitale zakładowym MetLife. Termin nabycia akcji MetLife ustalono do 31 maja 2022 r.

5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce:

· Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie – z dniem 28 kwietnia 2022 r.

6. Komisja zapoznała się z:

· informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna wg stanu na koniec lutego 2022 r.

· informacją o wynikach procesu BION sektora banków spółdzielczych i zrzeszających za 2021 r.

· informacją o sytuacji finansowej domów maklerskich wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

· podsumowaniem czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i krajowych instytucjach płatniczych za rok 2021

kom mra


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ